De Wilhelminakerk cantorij

Onder leiding van Tineke Pennings gaan zij de gemeente voor als er nieuwe liederen worden ingestudeerd en zingen zij op hoogtij dagen het hoogste lied. Met name in de paarse periodes (advent en 40-dagentijd) vormen zij het klinkend middelpunt van een aantal diensten. De cantorij oefent op vrijdagavond om 20.00 uur in de Wilhelminakerk.