Dordtissimo

Dordtissimo is een Stichting, opgericht door leden van de Wilhelminakerk die periodiek concerten en bijzondere Cantatediensten organiseren in de Wilhelminakerk en daarbuiten. De stichting heeft ten doel:
a. het bieden van een muzikaal (zang-)platform aan amateurs en professionals voor de uitvoering van concerten in de gemeente Dordrecht;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Alle uitvoeringen hebben een “scratch-karakter”. Dit houdt in dat zangers uit alle windstreken, ja zelfs uit het buitenland zich inschrijven om mee te zingen in een ééndagskoor. De leden van dit koor oefenen zelf de zangstukken in, komen op één dag te samen om het werk in samenhang te repeteren en voeren dit ’s avonds uit voor publiek.

Meer informatie is verkrijgbaar op de website www.dordtissimo.nl en inlichtingen zijn verkrijgbaar bij leden van het bestuur van de stichting:
Voorzitter Bert Braanker 06-13914888 braankerbert@zonnet.nl
Coördinatrice Marieke van de Lagemaat 06-27852991 mariekevandelagemaat@hotmail.com