Eredienst

In de zondagse viering klopt het hart van de gemeente. We gaan over de drempel en naderen de Eeuwige in onze stilte, woorden, liederen. In de ontmoeting binnen de kring rond het Woord hopen we bemoedigd, getroost en geïnspireerd te worden om als gezegende mensen in de wereld een spoor van geloof, hoop en liefde te trekken.

Liturgie

We vieren het geheim van 'God met ons' en zoeken steeds naar nieuwe vormen, symbolen en liederen in ons tasten naar de intense gemeenschap met de Eeuwige en elkaar. Het gesproken woord krijgt pas kracht in relatie tot de stilte, de symbolen spreken juist daar waar taal verstomt en muziek laat je hopen, geloven en liefhebben voorbij de begrenzing van het leven. 

Bloemensymboliek

Elke zondag staan er bloemen in de kerk, maar gedurende de belangrijke periodes van het kerkelijk jaar en op hoogtijdagen worden de kerkgebouwen opgeluisterd met schikkingen aan de hand van Bijbelse en liturgische motieven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bloemen, planten en andere natuurlijke materialen die door hun sterke beeldkracht een symbolische betekenis hebben. 

 Kijk voor foto's van bloemschikkingen in de fotoalbums.

Kerk web radio

De kerkdiensten in de Wilhelminakerk worden elke zondagochtend om 10.00 uur gehouden. Voor het geval u een dienst heeft gemist of dat u een dienst nog eens wilt beluisteren, dan kunt u gebruikmaken van Kerk Web Radio.

Lees meer...

Cantatediensten

In de variatie binnen de vieringen nemen de cantatediensten in de Wilhelminakerk een bijzondere plaats in. Tweemaal per jaar wordt een cantate van Bach integraal uitgevoerd als liturgisch onderdeel van de viering door een ad hoc koor en orkest onder leiding van dominee/dirigent Ries van der Zouwen. 

Lees meer...