Predikanten en Kerkelijk Werkers

Mocht u in contact willen komen met de predikanten of kerkelijk werkers van de gemeente, maakt u dan gebruik van onderstaande reactieformulieren. In het tabblad 'Overige Gegevens' is het pastoraal zorggebied van de betreffende persoon weergegeven.

Naam Positie
ds. M.E.G. (Michiel) de Zeeuw Predikant
ds. J. (Joke) van Voorst Predikant
Mw. A. van Mansum-Hoogenboezem Kerkelijk werker
Mw. Lianne van der Wel Kerkelijk werker