Familiezaken

Voor het aanvragen van doop, huwelijk of voor bericht van overlijden kunt u contact opnemen met een van de pastores.

Voor het aanvragen en inleveren van attestaties, adreswijzigingen en andere mutaties kunt u zich wenden tot het centrale kerkkantoor, Gravensingel 19 te Dordrecht, tel. 078-616 00 07, e-mail kerkkantoor@pkn-dordrecht-dubbeldam.nl.

Als u zelf een familiebericht wilt doorgeven kan dat via wk-pk-kopij@gmail.com.