Vorming en toerusting

De kerngroep vorming en toerusting coördineert en organiseert activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. Elk jaar is er een programma van bijbelkring en studiegroep, van activiteiten zoals  het bekijken van een film met daarna een gesprek, een kring rond het lezen van een boek en muziek beluisteren en zelf maken. Ook ieder jaar is er een gemeentereis, soms een kloosterbezoek, en altijd een Emmaüswandeling aan het einde van het seizoen. Het programma van Dordtissimo sluit ook bij de activiteiten aan. We proberen thema’s te  ontlenen aan het jaarthema van de wijkgemeente. Er zijn activiteiten voor jonger en ouder,  en wie een idee heeft, of nog iets mist in het programma, kan dat doorgeven aan de leden van de commissie. De meeste activiteiten zijn gratis, voor sommige wordt een klein bedrag gevraagd ter dekking van de onkosten.

Gegevens contactpersoon