Jong Volwassenen (18-35 jaar)

We vormen een open groep, een netwerk van jonge mensen met gezamenlijke wortels. De ontmoetingen zijn gericht op uitwisseling, eigen initiatief, herkenning, een positieve sfeer en onderling contact. Alle geïnteresseerden in de leeftijd van (ongeveer) 18 tot 35 jaar binnen en buiten de wijkgemeente zijn van harte welkom. Heb je interesse om je hierbij aan te sluiten of om mee te doen aan een van onze activiteiten, laat het ons dan weten.

Ongeveer eens in de zes tot acht weken hebben we een gezamenlijke avond. De ene keer een thema-avond bij iemand thuis, de andere keer een activiteit of workshop. Wat er op het programma staat bepalen we samen (ieders inbreng is van belang). Een kleine groep werkt een idee uit, anderen zorgen soms voor een hapje vooraf of nadien. Tevens houden we via groepsmail, telefoon en Facebook contact. Iedereen tussen de 18 en 35 jaar is van harte welkom! Ook iedereen die zo nu en dan aanhaakt is welkom. Activiteiten worden aangekondigd via de e-mail, Wil-Op-Zondag en via Facebook.

Gegevens contactpersoon