Jeugd (0-18 jaar)

Als jongeren met plezier naar een kerkelijke activiteit gaan, dan blijven ze komen. Dat is ons uitgangspunt. Ze moeten zich in elke leeftijdsfase welkom voelen in onze gemeente. En het leuk vinden om met leeftijdsgenoten gezellige dingen te doen en spelenderwijs meegenomen worden in de geloofsbeleving. Samen met de ouders en de gemeente geven wij het geloof door aan de kinderen. En de jongeren zorgen weer voor een verfrissende inbreng en nieuwe inzichten. Dat brengt jong en oud bij elkaar in deze tijd en verbindt hen met God en Gods woord. Voor meer informatie zijn de gegevens van de contactpersoon hier te vinden.

Familieberaad (voor alle ouders en verzorgers)

Eens per jaar wordt er een familieberaad gehouden, waarbij alle ouders en verzorgers van de jeugdige gemeenteleden worden uitgenodigd. Om zo goed mogelijk in te spelen op de wensen van de jeugd (en hun ouders) laten we wat meningen en stellingen over tafel gaan. En in samenspraak met Ds. Ries van der Zouwen kijken we waar kansen liggen en hoe we die beter kunnen benutten. En of we de kerk daarmee meer naar de jeugd toe kunnen trekken. De ideeën die we opdoen met elkaar worden voorgelegd aan de leiding van de jeugdactiviteiten en het jeugdbeleid wordt hiermee verstevigd.

Muzikale of visuele projecten (voor alle jongeren)

Ter opluistering van een kerkdienst of ter visualisatie van een bepaald project/thema wordt aan de jongeren gevraagd of ze zin hebben om hieraan mee te werken. Er wordt geïnformeerd of ze een instrument spelen, voor beeldmateriaal of muziek kunnen zorgen of achter of voor de schermen willen meewerken. Dit levert door het hele jaar heen leuke presentaties/optredens op.